###message

Postupak za reklamaciju

Postupak za reklamaciju

Uslovi garancije i reklamacije u slučaju da je kupac našao grešku na kupljenom proizvodu u toku garantnog roka, ukoliko defekt nije prouzrokovan neadekvatnim korišćenjem od strane kupca već je rezultat greške na samom proizvodu, kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda. Ako se kod proizvoda u toku garantnog roka pojavi greška, potrebno je poslati ga na našu adresu (vidi "kontakt") na razmatranje prava na reklamaciju. Proizvod mora biti očišćen i suv, propisno zapakovan da ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta. Za eventualno oštećenje kod transporta, prodavac ne snosi odgovornost. Uz proizvod mora biti priložen opis defekta i kopija garancijskog lista. Preporučujemo osigurati pošiljku.

Povrat, zamena robe u okviru 14 dana testiranja 
Roba koju kupac menja u roku od 14 dana testnog perioda mora biti vraćena kompletna (tj. uključujući sav dodatni pribor, uputstvo, ambalažu za pakovanje i slično). Garancija zamene se ne odnosi na mehanička oštećenja. U slučaju da kupac odstupi od ovih uslova i vrati robu sa smanjenom vrednošću koja je nastala kao rezultat neadekvatnog korišćenja, ili je roba oštećena, nepotpuna, kupac će nadoknaditi prodavcu troškove koji nastaju u vezi sa popravkom robe i njenim dovođenjem u prvobitno stanje.

Garantni rok i garancija
Garantni rok je naveden kod svake robe u priloženom garantnom listu. Ukoliko je priložen garantni list uz robu, na njemu je naveden dan prodaje. U slučaju da garantni list ne postoji, kao garancija služi priložen račun. Garancija se ne odnosi na oubičajeno habanje aparata (ili njegovih delova) koje je nastalo kao rezultata korišćenja. Kraći životni vek proizvoda u tom slučaju ne može se smatrati greškom i ne može se reklamirati. Kupcima koji proizvod koriste u komercijalne svrhe, garancijski rok nije istovetan kao za kupce koji isti koriste za kućnu potrebu. Garantni rok naveden na našim stranicama je određen samo za kućnu upotrebu a ne za pravna lica koja robu kupuju u okviru svoje delatnosti.

Rešavanje reklamacije
Prodavac ili servisni centar će proceniti opravdanost reklamacije i nakon toga će putem telefonskog kontakta ili e-maila obavestiti kupca o načinu realizacije reklamacije. Nakon toga će bit pozvan da preuzme robu ili će mu roba biti poslata, prema dogovoru obe strane. 

Ako ste odlučili reklamirati robu koju ste kupili u našoj trgovini, molimo Vas da nam to napišete na našu e-mail adresu rs@eujuiceres.com sa kratkim obrazloženjem. Nakon prijema Vašeg dopisa, obavestićemo Vas o daljem postupku Vaše reklamacije.